Image de l'auteur
Sciences - ناس ليحلو ولارهم يحلو ولارايحين يحلو تمارين بومدين

قولولي كيفاه تحلو معاه تحلو تمرين وتروحو تشوفو لحل معاه في الفيديو ولا تتفرجو معاه طوول هي كي تحل تمرين وحدك اك تدي قريب ساعة وهو في حل تمرين فيديوه مداير ساعة وهكذا يوليو قريب زوج سوايع والتماارين بزااف بصح هي في الصح الصح نورمالمو طول نتفرجو معاه بسكو الهدف من السلسة هذيك يعلمنا كيفاه نفكرو باه نحلو تمرين قولولي وش ندير 😐 ونصيحة ليمراهمش يشوفوه ولا غيررر شفوه راكم تراطيو 😅🤍

DzBac